ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze

2016-08-24 13:03:10 Aktualności

ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzednicze więcej»

Ogłoszenie o braku wody

2016-08-24 09:29:52 Aktualności

Brzeście, Podłęże, Skowronno Górne, Skowronno Dolne, Kopernia, Pasturka, Włochy, Szczypiec, Szarbków, Chruścice, Chwałowice, Uników, Chrabków
więcej»

Zaprosznie do zgłaszania kandydatów

2016-08-19 14:35:03 Aktualności

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Gminnej Rady Seniorów więcej»

informacja o punktach do głosowania

2016-08-19 14:19:54 Aktualności

Lista punktów do głosowania na projekty do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Pinczowa w roku 2017 więcej»

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych

2016-07-26 11:57:34 Aktualności

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Pińczów więcej»

Decyzja

2016-05-24 14:46:03 Aktualności

Decyzja Nr 1/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów o udzieleniu zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Pińczów. więcej»

Informacja Burmistrza dotycząca kanału technologicznego

2016-05-06 16:49:34 Aktualności

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów więcej»

Konsultacja oferty – tryb pozakonkursowy

2016-04-28 11:33:33 Aktualności

Oferta Stowarzyszenia Klub Motocyklowy BRAVE DOGS CHAPTER PIŃCZÓW – zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 ze zm.) tytuł: „Organizacja konkurencji sportowych Motobambownia 2016” poddawana jest konsultacjom społecznym. więcej»

Informacja

2016-04-18 11:48:44 Aktualności

Informacja o zgromadzeniu publicznym więcej»

Informacja

2015-12-15 12:29:18 Aktualności

Informacja więcej»