Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-05-24 14:43:00Ryznar Stanisław
2016-05-24 14:42:56Wojciechowska Maria
2016-05-24 14:42:52Wierzba Grażyna
2016-05-24 14:42:47Ziemba Marcin
2016-05-24 14:42:43Spaczyński Sławomir
2016-05-24 14:42:38Winiarski Piotr
2016-05-24 14:42:30Głogowiec Andrzej
2016-05-24 14:42:26Kobierski Łukasz
2016-05-24 14:42:21Kita Beata
2016-05-24 14:42:17Biała Bogumiła
2016-05-24 14:42:13Gębka Halina
2016-05-24 14:42:08Kmita Anna
2016-05-24 14:42:04Senderowska Iwona
2016-05-24 14:42:00Kucybała Wojciech
2016-05-24 14:41:54Madej Mirosław
2016-05-24 14:41:49Piekoszewski Andrzej
2016-05-24 14:41:45Mącznik-Szwaczka Beata
2016-05-24 14:41:40Opoka Jolanta
2016-05-18 11:20:07Sprawozdania za I kwartał 2016
2016-05-18 11:20:022015
2016-05-16 08:31:22Poprawa efektywnosci energetycznej
2016-05-16 08:30:11Biblioteczka samorzadowca
2016-05-16 08:28:03Wymiana oprogramowania
2016-05-16 08:26:44odpowiedź
2016-05-13 08:34:50Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
2016-05-11 12:06:32Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2016-05-11 12:06:24Radkiewicz Jan
2016-05-11 09:32:17Dokumenty szkolne
2016-05-10 11:13:48Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok
2016-05-09 13:36:16Sprawozdania za IV kwartał 2014
2016-05-09 13:36:12Sprawozdania za II kwartał 2015
2016-05-09 13:36:09Sprawozdania III kwartał 2015
2016-05-09 13:36:05Sprawozdania za IV kwartał 2015
2016-05-09 13:36:01Sprawozdania za I kwartał 2016
2016-05-05 17:29:51Majątek Spółki
2016-05-05 10:56:29Opinie RIO w Kielcach
2016-05-05 10:56:24Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2016-04-29 14:31:10Poprawa efektywnosci energetycznej
2016-04-29 14:29:23Wymiana oprogramowania
2016-04-14 13:25:18Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem