Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2007-08-28 08:41:17Uchwała Nr XII/98/07 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 28 czerwca 2007 r.
2007-07-31 09:12:20Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pińczowie
2007-07-31 09:12:04Osoby sprawujące funkcje
2007-07-12 11:22:46Zarządzanie
2007-06-20 13:30:07Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji
2007-05-28 09:38:42Ryznar Stanisław
2007-05-28 09:23:44Kalita-Bogdziewicz Renata
2007-05-25 14:39:33Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2007-05-25 14:39:26Marek Zatorski - Zastępca Burmistrza
2007-05-25 14:39:18Omasta Marek
2007-05-24 14:43:41Badurak Wiktor
2007-05-24 14:43:32Domagała Robert
2007-05-24 14:43:25Dziubiński Andrzej
2007-05-24 14:43:18Gawrońska Anna
2007-05-24 14:43:10Handlarski Andrzej
2007-05-24 14:43:03Kaczmarczyk Józef
2007-05-24 14:42:56Kapałka Jacek
2007-05-24 14:42:47Koniusz Krzysztof
2007-05-24 14:42:38Łyżwiński Waldemar
2007-05-24 14:42:30Malara Ireneusz
2007-05-24 14:42:20Nogacki Leszek
2007-05-24 14:42:09Rogala Michał
2007-05-24 14:42:00Różycki Henryk
2007-05-24 14:41:45Radkiewicz Jan
2007-05-24 14:41:36Sarna Marek
2007-05-24 14:41:28Placek Bogusław
2007-05-24 14:41:21Wajs-Urban Wioletta
2007-05-24 14:41:15Wąsik Krzysztof
2007-05-24 14:41:07Zieliński Janusz
2007-05-23 10:06:04Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów31
2007-04-26 07:54:09Dane podstawowe
2007-04-23 13:20:35ZARZĄDZENIE NR 4/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2007 rok
2007-04-23 13:20:24ZARZĄDZENIE NR 2/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.01.2007 r.
2007-04-20 11:24:01Zarządzenie NR 3/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 09.01.2007 roku
2007-04-20 09:55:12 Z A R Z A D Z E N I E NR 17/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 15.02. 2007 r.
2007-04-20 09:44:58ZARZĄDZENIE NR 14/2007Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2007 roku
2007-04-20 09:28:15ZA R Z Ą D Z E N I E NR 44/07 Burmistrza Mista iGminy Pinczow z dnia 11 kwietnia 2007 roku
2007-04-20 09:22:20Zarzadzenie_Nr43_07_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_06_04_07rok
2007-04-20 09:17:45ZA R Z Ą D Z E N I E NR 45/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 11.04.2007 roku
2007-04-20 09:12:59Zarzadzenie_ Nr_18_07 _Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_22_02_2007 oku