Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2008-06-23 11:58:212004
2008-06-23 09:04:06ZA R Z Ą D Z E N I E NR 35/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 02.05.2008
2008-06-23 09:01:01ZA R Z Ą D Z E N I E NR 37/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 12.05.2008
2008-06-18 14:55:51NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:55:28ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W DZIERZAWE
2008-06-18 14:55:20ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W TRWAŁY ZARZĄD JEDNOSTKOM ORGANIZACYJNYM
2008-06-18 14:55:11WYDAWANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:55:02GEODEZJA
2008-06-18 14:54:43NUMERACJA PORZĄDKOWA NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:54:36ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI
2008-06-18 14:54:28WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA UPRAWĘ MAKU I KONOPI
2008-06-18 14:54:07ZEZWOLENIE NA WYCINKĘ DRZEW I KRZEWÓW
2008-06-18 14:53:33WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ (POŚWIADCZEŃ) O PROWADZENIU GOSPODARSTWA ROLNEGO
2008-06-18 14:53:26Lista osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu mieszkaniowego
2008-06-18 14:53:14ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYCZENIE
2008-06-18 14:52:54ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWANIE
2008-06-18 14:52:26SPRZEDAŻ I ODDAWANIE NIERUCHOMOŚCI W UŻYTKOWNIE WIECZYSTE
2008-06-06 13:01:49Uchwała Nr XXII/192/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2008-06-06 11:52:24Domagała Robert
2008-06-06 11:52:19Dziubiński Andrzej
2008-06-06 11:52:13Gawrońska Anna
2008-06-06 11:52:05Kapałka Jacek
2008-06-06 11:51:59Kaczmarczyk Józef
2008-06-06 11:51:42Koniusz Krzysztof
2008-06-06 11:51:30Łaganowski Łukasz
2008-06-06 11:51:22Łyżwiński Waldemar
2008-06-06 11:51:13Malara Ireneusz
2008-06-06 11:51:03Nogacki Leszek
2008-06-06 11:50:51Rogala Michał
2008-06-06 11:50:44Różycki Henryk
2008-06-06 11:50:31Radkiewicz Jan
2008-06-06 11:50:23Sarna Marek
2008-06-06 11:50:15Placek Bogusław
2008-06-06 11:50:09Wajs-Urban Wioletta
2008-06-06 11:50:05Wąsik Krzysztof
2008-06-06 11:50:00Woźniak Zdzisław
2008-06-06 11:09:23Badurak Wiktor
2008-05-21 13:43:29Włodzimierz Badurak - Burmistrz
2008-05-21 13:43:19Omasta Marek
2008-04-07 13:31:19ZA R Z Ą D Z E N I E NR 14/08 Burmistrza Miasta i Gminy Pinczow z dnia 08.02.2008