Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2016-10-25 09:22:38Głogowiec Andrzej
2016-10-25 09:22:34Gwiaździński Rafał
2016-10-19 10:38:44Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-10-19 10:37:53Zadania Referatu ds. Organizacji Robót Publicznych
2016-10-19 10:35:02Regionalna Izba Obrachunkowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
2016-10-05 10:32:16Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2016-10-03 10:14:02Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-10-03 10:12:24Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-10-03 10:10:55Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-10-03 10:07:33Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-10-03 10:07:24Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-28 15:01:35Kontrola Wojewody Świętokrzyskiego
2016-09-28 15:01:07Kontrola Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska
2016-09-23 08:18:18Zamówienia Publiczne
2016-09-20 13:30:36Informacje podstawowe
2016-09-13 12:57:52Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Pińczów
2016-09-13 12:52:22Odpis zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-13 12:51:47Odpis zezwolenia na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 12:51:15Zezwolenie na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych ich części
2016-09-13 12:46:25Wniosek o zezwolenie na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 12:34:06Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
2016-09-13 12:31:12Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 11:36:13Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
2016-09-13 11:34:17Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
2016-09-07 12:10:49Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2016-07-28 09:00:02Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-07-28 08:57:17Protokół Nr XXII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 29 czerwca 2016 r.
2016-07-08 12:20:26Regulamin
2016-07-07 14:35:40Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
2016-07-07 14:34:23Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
2016-07-07 14:31:21Protokół Nr XVII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 24 lutego 2016 r.
2016-07-07 14:30:07Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.
2016-07-07 14:27:39Protokół Nr XX/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2016 roku z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2016-07-07 14:24:27Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
2016-07-07 14:21:20Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.
2016-07-07 14:19:55Protokół Nr XXI/2016 z sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 maja 2016 r.
2016-07-07 14:05:29Protokół Nr XX/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2016 roku z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2016-07-07 14:04:16Protokół Nr XX/2016 z uroczystej, wspólnej sesji Rady Miejskiej w Pińczowie i Rady Powiatu Pińczowskiego odbytej w dniu 3 maja 2016 roku z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja
2016-07-07 13:58:44Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.
2016-07-07 13:57:30Protokół Nr XIX/2016 z sesji Rady Miejskiej w Pińczowie odbytej w dniu 27 kwietnia 2016 r.