Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2015-07-22 08:14:26Obieszczenie
2015-07-07 10:45:03Uchwała Nr XXII/193/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 30 kwietnia 2008 r.
2015-06-30 09:46:52Wybory
2015-06-10 13:39:45Opiniowanie wstępnych projektów podziału nieruchomości
2015-06-10 13:29:11Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2015-06-10 12:11:55STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIŃCZÓW
2015-06-10 12:08:58Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
2015-06-10 12:08:34Procedura Załatwiania Spraw Przy Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego
2015-06-10 12:07:28Decyzje o ustaleniu warunków zabudowy
2015-06-10 12:07:02Procedura Załatwiania Spraw Przy Ustalaniu Warunków Zabudowy
2015-06-08 11:34:00Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza
2015-06-08 11:33:44Osoby zarządzające i członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną
2015-06-08 11:33:21Radni Rady Miejskiej w Pińczowie
2015-06-08 11:32:45Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy
2015-05-26 09:08:12Gminny Program Opieki nad zabytkami
2015-05-18 15:03:07Stanowiska pracy w Referacie Gospodarki Lokalami Mieszkalnymi
2015-05-18 15:01:54Urząd Stanu Cywilnego
2015-05-18 14:59:09Stanowiska pracy w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego
2015-05-18 14:57:19Stanowiska pracy w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Mieniem
2015-05-18 14:55:13Stanowiska pracy w Wydziale Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2015-05-18 14:52:25Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2015-05-18 14:49:40Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2015-05-18 14:46:39Dane teleadersowe
2015-05-07 12:42:44Zadania Wydziału Inwestycji i Planowania Przestrzennego
2015-04-30 15:14:49Straż Miejska
2015-04-30 15:12:24Straż Miejska
2015-04-30 09:15:58Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pińczowie - archiwum
2015-04-30 09:08:57w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013
2015-04-27 13:56:05Szkoła Podstawowa w Bogucicach
2015-04-27 13:55:59Organy szkoły
2015-04-27 13:55:52Informacja o szkole
2015-04-27 13:55:46Zatrudnienie
2015-04-27 13:55:38Baza Szkoły
2015-04-17 15:31:18informacja o terminie losowania składów Obowodowych Komisji Wyborczych
2015-04-10 09:08:49ORGANY SZKOŁY
2015-04-09 10:36:34Ewidencja danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
2015-04-02 08:36:38Zmiana nazwiska lub imienia
2015-03-31 12:10:09Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego
2015-03-31 12:10:00Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą
2015-03-31 10:08:29Sołectwa