Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2007-04-20 09:12:59Zarzadzenie_ Nr_18_07 _Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_22_02_2007 oku
2007-04-20 09:07:07Zarzadzenie_Nr_43_07_Burmistrza_Miasta_i_Gminy_Pinczow_z_dnia_06_04_2007_roku
2007-04-18 13:19:08Stanowiska pracy w Wydziale Finansowo-Budżetowym
2007-04-18 09:39:05Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjno – Obywatelskim
2007-04-17 15:10:16Urząd Stanu Cywilnego
2007-03-20 08:09:07Straż Miejska
2007-03-20 08:08:59Zatrudnienie
2007-03-20 08:08:51Zespół Placówek Oświatowych w Młodzawach
2007-03-19 08:54:14Zatrudnienie
2007-03-16 08:10:46Zespół Placówek Oświatowych w Młodzawach
2007-03-16 08:10:39Organy szkoły
2007-03-16 08:10:29Informacja o szkole
2007-03-16 08:10:21Zatrudnienie
2007-03-16 08:10:11Baza szkoły
2007-03-15 11:38:12ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 15.01.2007 roku
2007-03-15 11:35:35Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów Nr 13 z dnia 6 lutego 2007 roku
2007-03-15 11:34:40Zarządzenie Nr 11/07
2007-03-15 11:19:17Zarzadzenie_NR_24_2007 Burmistrza_Miasta _i_Gminy_Pinczow_z_dnia_06_03_2007_r
2007-03-15 11:13:43Zarządzenie Nr 26/07 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 6 marca 2007 roku
2007-03-15 11:11:22Zarzadzenie_Nr_23_2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.03.2007 r
2007-03-15 11:09:33Zarządzenie Nr25/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.03.2007 r
2007-03-15 11:03:42Zarzadenie_Nr_26_2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów z dnia 06.03.2007
2007-02-07 13:19:47Wodociągi Pińczowskie
2007-02-02 14:34:06Majątek aministrowany i koordynowany przez Wydział Oświaty i Inftrastruktury Społecznej
2007-02-02 14:31:46Zakres Zadań Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2007-02-02 14:29:17Stanowiska pracy w Wydziale Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2007-02-02 14:26:21Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2007-02-02 14:23:27Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej
2007-02-02 14:20:01 Zakres zadań Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2007-02-02 14:17:22Stanowiska pracy w Wydziale Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2007-02-02 14:13:53Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2007-02-02 14:11:03Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej
2007-02-02 14:07:48Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2007-02-02 14:05:04Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
2007-02-02 14:00:55Wydział Spraw Obywatelskich
2007-02-02 13:56:21Wydział Spraw Obywatelskich
2007-02-02 13:47:44Stanowiska pracy w Wydziale Organizacyjnym i Obsługi Interesanta
2007-02-02 13:42:12Wydział Organizacyjny i Obsługi Interesanta
2007-02-02 13:40:55Wydział Organizacyjny i Obsługi Interesanta
2007-01-22 12:41:39ZA R Z Ą D Z E N I E NR 7/07 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIŃCZÓW z dnia 15.01.2007 roku