Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2005-07-22 13:48:22Znojek Jerzy
2005-07-22 12:11:27Bębenek Marzena
2005-07-22 12:10:22Burek Dorota
2005-07-22 12:09:47Jagocha Dorota
2005-07-22 12:08:41Madej Mirosław
2005-07-22 12:07:41Maj Zdzisław
2005-07-22 12:07:03Spaczyński Sławomir
2005-07-22 12:06:29Szych Ryszard
2005-07-22 12:05:54Szymczyk Bożena
2005-07-22 12:05:17Zaręba Danuta
2005-07-22 12:04:39Ziółkowska Zofia
2005-07-22 09:15:06Burzawa Barbara
2005-07-22 09:14:32Sokołowska Bogusława
2005-07-22 09:14:06Szymańska Ewa
2005-07-21 11:35:47Kwiecińska Stanisława
2005-07-21 11:35:15Wilkus Urszula
2005-07-21 11:34:41Wojciechowska Maria
2005-07-21 11:34:05Pełka Alina
2005-07-21 11:33:29Opoka Wiesław
2005-07-20 15:24:57Wiącek-Cieślak Halina
2005-07-20 15:21:39Gruszka Krystyna
2005-07-20 15:20:29Kawiorska Anna
2005-07-20 15:19:29Gwiaździński Rafał
2005-07-20 15:16:28Ryznar Stanisław
2005-07-20 15:09:58Barna Ryszard
2005-07-20 15:08:26Domagała Stanisław
2005-07-20 15:07:20Bogacz-Ćwięka Danuta
2005-07-19 16:47:00Klimentowski Jerzy
2005-07-19 16:46:21Rusak Leszek Ryszard
2005-07-19 15:48:32Jan Szarawara - Sekretarz Gminy
2005-07-19 15:47:36Mirosława Wiśniewska - Skarbnik Gminy
2005-07-19 11:21:49Jerzy Lechowski - Zastępca Burmistrza
2005-07-19 11:21:10Jan Bębenek - Zastępca Burmistrza
2005-06-17 08:43:46Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pińczów
2005-06-17 08:39:11Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:56Wydawanie odpisów zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:48Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:39Udzielanie informacji o przedsiębiorcach
2005-06-17 07:55:30Odpis zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2005-06-17 07:55:22Zezwolenia na alkohol